Garanti

Hos dinTANDLÆGE Jelling bestræber vi os på altid at udføre tandlægearbejde af højeste kvalitet. Vi arbejder med den nyeste teknologi, den nyeste viden og de bedste materialer.

Vi garanterer selvfølgelig for vores arbejde

Implantater:
Vi giver 10 års garanti på implantatskrue og abutment.

Porcelæn:
Vi giver 5 års garanti på kroner, broer, indlæg og facader fremstillet i porcelæn.

Plastrestaureringer:
Vi giver 2 års garanti på plastrestaureringer.

Fælles for alle garantier er, at tandlægens anbefalinger vedr. vedligehold og eftersyn skal overholdes.

Garantien omfatter ikke sygdom i omkringliggende væv, som eksempelvis paradentose på en tand med krone, eller udefrakommende faktorer som eksempelvis ulykker, sygdom, medicin eller manglende renhold.

Vores behandlinger

Vi tilbyder alle former for moderne tandpleje og tandbehandling, og tager hensyn til dig og dine behov.

Behandlinger

Hvad mener patienterne?

Vi laver jævnligt en tilfredshedsundersøgelse blandt vores patienter.

Det siger patienterne