Paradentoseoperation

 

Paradentose eller "de løse tænders sygdom" er en kronisk infektionssygdom som ca. halvdelen af alle voksne over 40 år lider af. De fleste har den i langsomt fremadskridende grad, men nogle har den i aggressiv form, der undertiden debuterer allerede i teenage-årene.

Paradentose kan ikke helbredes, så behandlingen sigter mod at bremse udviklingen og undgå yderligere nedbrydning af kæbeknogle, pga. akut (=tandbyld) eller kronisk infektion, som skader både lokalt og kroppen generelt, evt. med tandtab til følge. Heldigvis er der nu i udvalgte tilfælde mulighed for at genskabe nyt fæste, knogle og rodhinde, som egentligt var gået tabt.

Hos dinTANDLÆGE Jelling tilbyder vi denne anerkendte operationsmetode, der i særlig gunstige tilfælde kan forhindre yderligere knoglenedbrydning omkring tanden, SAMT hvis de rigtige betingelser er til stede, skabe nyvækst af kæbeknogle og den vigtige rodhinde, som forbinder tanden i knoglen. Metoden udføres ved hjælp af EMDOGAIN-gel, der er et regenerativt emaljeprotein.

Ovenstående operationsmetode er gennemtestet på Tandlægeskolerne i Århus og København, samt hos førende henvisningstandlæger, gennem de sidste 10-12 år.

I de tilfælde, der opereres, har der været god respons på den traditionelle paradentose-behandling, hvilket er en forudsætning for at kunne gennemføre denne avancerede operation. Vi skal operere de steder i munden, hvor der stadig er sygdomsaktivitet.

 

Proceduren før, under og efter din behandling

 1. Der foretages en grundig tandrodsrensning af implicerede tænder i pågældende region ved en af vores tandplejere. I specielle tilfælde gives en penicillinkur som supplement.
   
 2. Et "friskt" digitalt røntgenbillede af området er nødvendigt for behandlingsplanlægning. Du modtager efter et par dage et skriftligt prisoverslag.
   
 3. På selve operationsdagen orienteres du i detaljer om selve indgrebet af tandlægen og herefter lægges bedøvelse med computerbedøvelsen.
   
 4. Tandkødet omkring tanden/tænderne løftes til side og betændelsen lokaliseres. Med forsigtighed og grundighed rengøres knoglen og tanden for kronisk betændelsesvæv. Herefter forbehandles tand-, rod- og knogleoverfladen med en rensegel i 2 min. Efter omhyggelig afskylning med sterilt, fysiologisk saltvand og tørlægning pålægges EMDOGAIN-gelen. Denne gel skal ikke fjernes igen, men bliver permanent liggende indtil kroppen selv "ombygger" den til nyt knogle og ny rodhinde.
   
 5. Sårområdet rengøres og tandkødet syes på plads.

  - Under operationen er du dækket af sterile klæder ligesom på en operationsstue.

  - Inden du forlader klinikken orienteres du om forholdsregler efter operationen, medgives skriftlig instruktion herom samt smertestillende medicin til det første døgn. Du aftaler til slut tid til kontrol af trådene (typisk efter 10-12 dage).

  - Ethvert indgreb i kæben medfører eftersmerter, hævelse, nedsat gabeevne, efterblødning og måske "blå mærker" på kind og hals de første dage. Føleforstyrrelser og/eller følelsesløshed kan forekomme, men er dog som oftest forbigående.

  - Læs iøvrigt yderligere om forholdsregler under Fjernelse af tænder.

 6. Kontrolbesøg aftales efter 1, 3 og 6 måneders forløb.
   
 7. Digital røntgenkontrol efter 12 og 24 måneder.

Først efter 1-2 år kan man vurdere endeligt på røntgen, om operationen har givet det ønskede resultat. Skulle dette mod forventning ikke være tilfældet og hvis tanden mistes kan den i så fald efter 6-8 uger erstattes med et implantat. 

Tilbage