Kronetyper

 

Porcelænskroner

En porcelænskrone består af keramik hele vejen igennem, den indeholder altså ikke metal. Fordelen ved den fuldkeramiske krone er æstetikken, som er meget flot. Lysgennemskinneligheden er cirka den samme som på en naturlig tand, derfor ligner denne kronetype til forveksling din oprindelige tand.

Ofte kan det desuden lade sig gøre, at bruge en speciel plastcement til at sætte kronen fast med, hvilket er en fordel, da det yderligere klistrer kronen til tanden. Gennem de sidste år er styrken på disse kroner forbedret, så vi vil i mange tilfælde, hvor æstetikken er vigtig, anbefale dig denne kronetype.

Styrken er næsten på højde med de traditionelle kroner (se nedenunder), men i mange tilfælde er den tilstrækkelig. Beslibningen af tanden er relativt omfattende, da der kræves en kraftig godstykkelse i porcelænet, hvis det ikke skal knække. Det betyder, at vi somme tider vil fraråde dig en sådan krone, hvis der f.eks. ikke er ret stor afstand til din tandnerve.

Behandlingsproceduren og garantiordningen er beskrevet under Kroner og broer.

 

Metalkeramikkroner

En MK-krone består af en indre guldkerne, hvorpå der er brændt tandfarvet porcelæn. Porcelænet opbygges i tynde lag, der inderst skal dække guldet helt, og yderst skal matche nabotændernes farve i munden.

Tandteknikeren er meget dygtig til at få den naturlige farve frem, og via vores digitale farveprøver, som mailes til laboratoriet, er det som oftest nemt at få et flot og naturligt resultat. Af og til beder vi tandteknikeren om at udføre de sidste tilretninger af farven, med dig siddende i stolen på laboratoriet. På den måde bliver selv de mindste detaljer efterlignet helt korrekt.

I MK-kronen forener man kravene til æstetik og styrke på en god måde. Det er en meget stærk kronetype, som har været anvendt i rigtig mange år. De nyere kronetyper er ved at komme helt op på højde med MK-kronen.

Ofte ser vi, at MK-kroner holder et helt liv.

Behandlingsproceduren og garantiordningen er beskrevet under Kroner og broer.

 

Guldkroner

Den stærkeste tandrestaurering er stadig guldkronen. Guldkronen også kaldet finerkronen har flere fordele. Tanden beslibes mindre end ved porcelæns- og keramikkroner, da guldlegeringen kan støbes meget tyndt, og samtidig bevare sin styrke.

Guldkronen skinner varmt i kuløren i forhold til f.eks. mørke og grimme sølvamalgamfyldninger. Kun sjældent ser man caries i kanten af en guldkrone. En guldkrone holder meget ofte lige så længe som tanden, altså et helt liv, og vi giver 5 års garanti på denne utroligt stabile kronetype. Ofte kan man lade f.eks. forsiden af din tand være intakt, og lade guldet dække resten, så man også her tilgodeser ønsket om en i alt fald delvist tandfarvet krone.

Behandlingsproceduren og garantiordningen er beskrevet under Kroner og broer

 

Kontantrabat på danske kroner

Som en ekstra service yder vi på selve kroneprisen på vore danske kroner 10% kontantrabat ved betaling på afleveringsdagen. Kontantrabatten forudsætter, at alle aftalte tider overholdes.

 

Garanti

På dansk fremstillede kroner yder vi 5 års garanti under forudsætning af normalt brug (tygning) og regelmæssige kontroller her på klinikken. På udenlandske kroner ydes også 5 års garanti.

Der kan efter ønske udstedes garantibevis, med udspecificering af kronetype og tand, samt betingelserne for garantien.

Se eksempel på garantibevis

Tilbage