Paradentose

Vi tjekker dig og dine tænder og evt. implantater for tandkødsbetændelse (gingivitis) og paradentose ved hver eneste regelmæssige undersøgelse. Disse regelmæssige registreringer er den eneste måde hvorpå man kan se tegn på paradentose (eller periimplantitis hvis vi snakker implantater). Du kan ikke selv mærke paradentosen, før det kan være for sent. Den forløber snigende og er som regel symptomløs.

Sundt tandkød og frisk kæbeknogle er fundamentet for al kvalitetstandpleje

Såfremt du ved undersøgelsen får konstateret paradentose i mild eller svær grad, er det nødvendigt at foretage en paradentosebehandling.

Gingivitis, som er forstadie til paradentose, ses hos næsten alle over 40 år ved én eller flere tænder.

Paradentose eller "de løse tænders sygdom" er en kronisk infektionssygdom, som ca. halvdelen af alle voksne danske over 40 år lider af.

De fleste har paradentose i langsomt fremadskridende grad, men nogle har den i aggressiv form, der undertiden debuterer allerede i teenage-årene.

Det er meget vigtigt at konstatere om din paradentose er langsomt eller aggressivt forløbende, så den rette behandling kan iværksættes.

Paradentose kan ikke helbredes, så behandlingen sigter mod at holde sygdommen nede, idet den ellers videreudvikler sig med nedbrydning af kæbeknogle og evt. tandtab til følge.

Får du konstateret paradentose planlægges behandlingen af tandlægen og/eller af tandplejeren. Den udføres af én af vore tandplejere.


Behandlingen indledes med "Parodontal undersøgelse og diagnostik":

 1. Registrering af sygdommens alvorlighed. Tandkødslommerne måles 6 steder på hver tand. Du informeres om fundene, samt modtager et økonomisk prisoverslag. Paradentosebehandling er omfattet af overenskomstmæssige priser, der er landsdækkende. NB: Sygeforsikringen "danmark" yder ca. 50% i tilskud (gruppe 1,2,5).
 2. Digitale røntgenoptagelser af relevante tænder.
 3. Paradentosetandrensning (=udvidet tandrensning), evt. under lokalbedøvelse med computerstyret bedøvelsesmaskine eller en bedøvende gel der kan lægges direkte i tandkødslommerne.
 4. Tandrodsrensninger af alle tandkødslommer på 5 mm eller derover.
 5. Skylning af de sygdomsramte tandkødslommer med H2O.
 6. Udlevering og instruktion i brug af relevante hjælpemidler til hjemmebrug.
 7. Grundig information om dine tænders prognose på længere sigt.
 8. Evt. medicin i sygdomsramte tandkødslommer (Metronidazol, som er lokalvirkende antibiotika).
 9. Evt. antibiotikaterapi (tabletbehandling) som supplement til paradentosebehandlingen.
 10. Evt. kirurgi.
  I visse udvalgte tilfælde kan det lade sig gøre at operere med en vævsskabende metode (Emdogain), som gendanner forsvunden rodhinde og kæbeknogle. Kirurgien udføres af tandlægen.

  Mere om paradentoseoperation

Successen for en vellykket paradentosebehandling afhænger i høj grad af din ihærdige indsats derhjemme, samt vores grundige behandling på klinikken.

 

Opfølgning

Paradentosebehandling anbefales opfulgt hver 3. måned med en ny registrering af tandkødslommerne, kontrol af dit tandkød og din mundhygiejne.

Behandlingen revurderes og hvis der stadig er lommer, laves en fornyet behandling med paradentosetandrensning (udvidet tandrensning) samt tandrodsrensninger af alle tandkødslommer på 5 mm eller derover.

 

Det videre behandlingsforløb

Efter et års behandling, tages der i samråd med tandlægen, stilling til det videre forløb.

Hvis der ikke er opnået ønsket forbedring ved udvidet tandrensning og tandrodsrensning, kan der overvejes kirurgi på udvalgte tænder.

Du kan selv medvirke til at bremse din paradentose, ved at følge de retningslinjer for hjemmetandpleje vi giver, samt ophøre med rygning. Vi skal gerne støtte dig, idet alle nye undersøgelser viser, at rygning og mangelfuld mundhygiejne vedligeholder og forværrer paradentose.

Perioder med stress, nedsat immunforsvar, mundtørhed og fysiske-/psykiske belastninger øger også paradentosens fremmarch. Ligeledes er Diabetes type 1 eller type 2, samt lavt D-vitaminniveau risikofaktorer.

Så lad os få et samarbejde igang, jo før, desto bedre. Spørg os endelig til råds.

Paradentoseoperation

Andre behandlinger

 vores Priser

Hvad koster en behandlinger hos tandlægen?
Se priserne på de faste og frie ydelser. 

Se priser

Hvor ofte bør du gå til tandlægen?

Alle patienter skal inddelses i Sundhedsstyrelsens risikogrupper.

Risikogrupperne