ISO 9001:2015 certificering

dinTANDLÆGE Jelling blev som en af de første tandklinikker i Danmark blåstemplet med en ISO 9001 certificering, hvilket skete første gang i sommeren 2008. Certificeringen var kulminationen på flere års arbejde med procesudvikling, dokumentation og omfattende investeringer på klinikken.

Dokumentation

Helt konkret betyder en sådan certificering, at klinikken har formaliseret og dokumenteret processer og standarder indenfor områderne behandling og infektionshygiejne. Endvidere er der defineret en række kvalitetsmål, således at det sikres, at klinikken løbende udvikler sig.

 

ISo 9001 Certificeringen og implementering

dinTANDLÆGE Jelling begyndte intensivt arbejdet med certificeringen i begyndelsen af 2007, og det var til tider et langt sejt træk, hvor det nogle gange var svært at se lyset forude. Vi har brugt utrolig mange mandetimer på at formalisere og dokumentere alle processer, så de kan blive godkendt til en ISO 9001 certificering. Og bagefter skulle det hele jo implementeres, hvilket har været et næsten ligeså stort arbejde.

 

Hvad betyder det for patienterne

For patienterne betyder ISO certificeringen en kontinuerlig kvalitetssikring af klinikkens processer og udstyr og af personalets løbende videreuddannelse. Alle behandlinger foregår efter de nyeste internationale normer.

Selvfølgelig har vores patienter krav på den tryghed og sikkerhed, der ligger i en formaliseret kvalitetssikring af vores ydelser, og netop kvalitetssikring af tandlægeydelserne er en af grundpillerne i dinTANDLÆGE eksistensberettigelse.

 

Vedligehold

ISO 9001 certificeringen auditeres hvert år af DNV, som er et uafhængigt og internationalt akkrediteret testinstitut. dinTANDLÆGE Jelling er hvert år siden første certificering i 2008 blevet blåstemplet uden anmærkninger.

Se certifikat

 

Vandkvaliteten i dentale units

Vi får tjekket vandkvaliteten i vores dentale units årligt af Højvangs Laboratorier. Vi overholder selvfølgelig kravene fra de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Se certifikat

 vores Priser

Hvad koster en behandlinger hos tandlægen?
Se priserne på de faste og frie ydelser. 

Se priser

Idégrundlaget

Vi vil bidrage til at den enkeltes sundhed og livskvalitet forbedres, og dermed den generelle sundhed i befolkningen.

Læs mere